Factura online

Pásate á factura online


Consúltaa cun
só clic


 
Activar factura online

Todas as vantaxes de ter factura online

 
Dende calquera lugar
Recibe e consulta as facturas da túa empresa dende o móbil.
Envío previo ao pagamento

Recibirás un correo electrónico coa factura e o importe días antes do pagamento.

Sempre dispoñible 
Consulta, descarga e coñece o histórico das túas facturas e consumos. 
Validez fiscal e legal

Sistema de autenticación mediante sinatura electrónica.

Seguridade

Autenticidade do emisor e integridade do contido garantidas.

Servizo gratuíto

Envío de correo electrónico e acceso a través da web ou a App de Área clientes.

 
Activar Factura Online
img_facturaOnline_COR