Distribución Electricidade

Benvidos a Unión Fenosa Distribución

A distribución encárgase do transporte da electricidade ata o domicilio do usuario. Para iso será necesario construír, manter e operar as redes, así como ler os contadores e facilitar o servizo de avarías 24 horas.

Coñécenos

No ano 1999 creouse a empresa independente Unión Fenosa Distribución, S.A. que é a encargada da actividade regulada de distribución eléctrica do Grupo Gas Natural Fenosa.

A súa actividade básica é a transmisión de enerxía eléctrica dende os centros de xeración e dende a rede de transporte ata os consumidores finais.

Xestión en liña

Dende aquí poderás acceder a todas as xestións en liña dispoñibles no noso portal.

Información técnica

Neste apartado encóntranse a normativa, o listado dos subministradores homologados por Unión Fenosa Distribución, S.A., información e esixencias respecto á prevención de riscos laborais e a localización de Redes de Servizos.

Atención ao cliente e contacto

Desexas poñerte en contacto con Unión Fenosa distribución?