dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Compromiso coa Seguridade e a Saúde

A seguridade e a saúde no traballo é un compromiso estratéxico e irrenunciable en Gas Natural Fenosa, segundo se recolle no seu Código Ético, Política de Responsabilidade Corporativa e Política de Dereitos Humanos.

A seguridade como estratexia

O compromiso que adquire Gas Natural Fenosa en materia de seguridade forma parte da estratexia global da compañía. Por iso, a prevención de riscos é un factor clave que rexe o liderado empresarial e que se apoia nestes principios:

  • Nada é máis importante que a Seguridade e a Saúde. Nin a produción, nin as vendas, nin os beneficios.
  • Todo accidente pode ser evitado.
  • A Seguridade é unha responsabilidade da Dirección e como tal debe de xestionarse.
  • A Seguridade é unha responsabilidade individual e unha condición de emprego e de contratación para as empresas colaboradoras.
  • Todos os traballos deben planificarse e executarse pensando na nosa seguridade, a dos nosos empregados, empresas colaboradoras, visitantes, clientes e a da comunidade.

 

 Para saber máis, descarga o documento adxunto.

 

Seguridade e saúde no traballo

Seguridade e saúde no traballo

No ha sido posible reproducir el video.

Detecta e comunica as situacións de risco

Detecta e comunica as situacións de risco

No ha sido posible reproducir el video.

Lidera co exemplo

Lidera co exemplo

No ha sido posible reproducir el video.

Discurso de Rafael Villaseca, conselleiro delegado

Rafael Villaseca, conselleiro delegado

No ha sido posible reproducir el video.