dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Condicións de contratación

As condicións de compra son documentos de carácter xeral cuxo obxectivo é regular as relacións entre as empresas do Grupo Gas Natural Fenosa e os seus provedores.

Condicións de contratación

As devanditas condicións serán de aplicación aos contratos de obras e servizos, adquisición de materiais e/ou equipos así como a súa montaxe, acordada entre as empresas do Grupo e os seus provedores.

Estas Condicións Xerais Globais iranse aplicando en todos os países nos que opera, conxuntamente co Anexo referido ás especificidades propias de cada país.

Se queres ser provedor, consulta o país de referencia onde encontrarás, ademais de documentación específica relativa ás condicións particulares de contratación, outra información de interese.