Portal do provedor

Portal de provedores

Co fin de axilizar os trámites comúns, en Naturgy poñemos a disposición dos nosos provedores unha plataforma online que resolve todas as súas necesidades. Unha ferramenta de xestión a través de internet, que evita a demora e o papelame que supoñían realizar este tipo de xestións cos procedementos tradicionais.
 

 

 

 

 

Servizos do portal:

 

  • Información de Calidade: Acceso a información sobre calidade e estado das credenciais.
  • Xestión de ofertas: Para a recepción de peticións e a emisión de ofertas.
  • Xestión de pedidos: Poderá controlar os pedidos que ten pendentes con Naturgy, así como aceptar novas peticións.
  • Consulta de documentación: Para consultar o estado actual das documentacións que lle son requiridas.
  • Control de facturas: Poderá acceder ás últimas facturacións do mes e obter información sobre as que están pendentes de pagamento.