Condicións de España

As condicións de compra son documentos de carácter xeral cuxo obxectivo é regular as relacións entre as empresas de Gas Natural Fenosa e os seus provedores. As devanditas condicións aplicaranse aos contratos de obras e servizos, á adquisición de materiais e/ou equipos, así como a súa montaxe, que se estipulen entre as empresas de Gas Natural Fenosa e os seus provedores. As condicións xerais compóñense dunha parte xeral aplicable a todos os contratos (condicións xerais globais), independentemente do país no que a actividade ten lugar, e das condicións específicas correspondentes ao país (Anexo País), siendo de aplicacion da Versión vixente de los documentos en cada momento.

NO YEAR

Táboa de documentos NO YEAR
Nome do informe Descrición Arquivos

Condicións Xerais Globais

Documentos vixentes para as contratacións en España a partir do 24 de xaneiro de 2014. Protocolizados mediante escritura outorgada polo notario de Madrid don Fernando de la Cámara García, o 14 de novembro de 2013.

Condicións específicas do país

Documentos vixentes a partir do 24 de xaneiro de 2014. Protocolizados mediante escritura outorgada polo notario de Madrid don Fernando de la Cámara García, o 14 de novembro de 2013.