cid es 1615647548982

- Naturgy

URLPROV /gl/translation_of_gl_es_page_filardl102022_tooltip_15344

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1615647548982 TEMPLATE GNF_Contenido

Segundo a Real Decreto-lei 10/2022, aprobado polo Goberno, aqueles contratos de prezo fixo con inicio de vixencia posterior a 26/4/22 e os contratos de prezo variable, incorporasen nas facturas emitidas con consumos a partir do 15/06, un concepto en liña aparte "Mecanismo de Axuste Real Decreto-lei 10/2022" co importe correspondente ao período facturado.

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615647548982

argssite - GNF