16%

Tèrmica (fuel-gas i fuel)

Més informació

12%

Hidroelèctrica

Més informació

60%

Cicle combinat

Més informació

0,5%

Cogeneració

Més informació

0,5%

Minihidràulica

Més informació

968 MW

Eòlica

Més informació

604 MW

Nuclear

Més informació

2.526 MW

Tèrmica (fuel-gas i fuel)

Més informació

1.929 MW

Hidroelèctrica

Més informació

9.296 MW

Cicle combinat

Més informació

75 MW

Cogeneració

Més informació

69 MW

Minihidràulica

Més informació

1.889 GWh

Eòlica

Més informació

4.334 GWh

Nuclear

Més informació

7.724 GWh

Tèrmica (fuel-gas i fuel)

Més informació

1.865 GWh

Hidroelèctrica

Més informació

37.553 GWh

Cicle combinat

Més informació

462 GWh

Cogeneració

Més informació

257 GWh

Minihidràulica

Més informació