16%

Térmica (fuel-gas e fuel)

Máis información

12%

Hidroeléctrica

Máis información

60%

Ciclo combinado

Máis información

0,5%

Coxeración

Máis información

0,5%

Minihidráulica

Máis información

968 MW

Eólica

Máis información

604 MW

Nuclear

Máis información

2.526 MW

Térmica (fuel-gas e fuel)

Máis información

1.929 MW

Hidroeléctrica

Máis información

9.296 MW

Ciclo combinado

Máis información

75 MW

Coxeración

Máis información

69 MW

Minihidráulica

Máis información

1.889 GWh

Eólica

Máis información

4.334 GWh

Nuclear

Máis información

7.724 GWh

Térmica (fuel-gas e fuel)

Máis información

1.865 GWh

Hidroeléctrica

Máis información

37.553 GWh

Ciclo combinado

Máis información

462 GWh

Coxeración

Máis información

257 GWh

Minihidráulica

Máis información