Actuacións en ecoeficiencia

Xestión dos recursos fósiles

 • Xeración con gas
 • Xeración con carbón
 • Coxeración

Xestión de
recursos naturais

 • Renovables
 • Biomasa/co-combustión
 • Sumidoiros de carbono

Aforro e eficiencia enerxética

 • Instalacións
 • Uso final

Mobilidade sostible

 • Frota verde
 • Desprazamentos
Xestión do carbono

Mecanismos de flexibilidade

 • Proxectos propios
 • Proxectos participados
 • Esquemas de mercado
 • Fondos de carbono
Actuacións en I+D+I

I+D+I

 • Liñas tecnolóxicas
 • Proxectos
Actuacións en concienciación

Concienciación

 • Educación/formación
 • Comunicación

Sostibilidade

Minimización
de emisións
de GEI

RSC