Tendas Naturgy - Naturgy - Comunidade propietarios

Introduce a túa localidade ou provincia e localiza a túa Tenda Naturgy máis próxima

¿Que podes facer nunha Tenda Naturgy?

  Contratar enerxía, servizos e altas de novas subministracións.

  Cesamentos de enerxía e baixas de servizos.

  Información de tarifas, campañas e produtos.

  Cambio de titular.

  Actualizar os teus datos (teléfono, email, LOPD...)

  Consulta sobre as túas facturas.

  Xestiona as túas reclamacións.


Antes de visitar a túa tenda lembra...

Documentación necesaria (PDF 237 Kb)
Coidamos de ti
Acode ás nosas tendas con total seguridade
Cita previa
Terás unha atención personalizada e sen esperas.
Puntos de desinfección
Xel hidroalcohólico á túa disposición.
Biombos protectores
TPV e biombos sempre desinfectadas.
Limitación de aforo
Asegura unha distancia de 2 metros entre persoas.

rgpdactive desactivado

argssite - GNF