Tendas Naturgy - Naturgy - Comunidade propietarios

URLPROV /gl/comunidade_propietarios/axuda_e_contacto/atencion_ao_cliente/axuda_e_contacto/centros_de_atencion_venda_e_asesoramento

Introduce a túa localidade ou provincia e localiza a túa Tenda Naturgy máis próxima

¿Que podes facer nunha Tenda Naturgy?

  Contratar enerxía, servizos e altas de novas subministracións.

  Cesamentos de enerxía e baixas de servizos.

  Información de tarifas, campañas e produtos.

  Cambio de titular.

  Actualizar os teus datos (teléfono, email, RGPD...)

  Consulta sobre as túas facturas.

  Xestiona as túas reclamacións.
Tienda Naturgy


  Para algunhas das xestións que se realicen na tenda será necesario presentar a documentación indicada aquí:

Documentación necesaria (PDF 237 Kb)
Coidamos de ti
Acode ás nosas tendas con total seguridade
Cita previa
Cita previa
Terás unha atención personalizada e sen esperas.
Desinfección
Puntos de desinfección
Xel hidroalcohólico á túa disposición.
Mamparas
Biombos protectores
TPV e biombos sempre desinfectadas.
Aforo
Limitación de aforo
Asegura unha distancia de 1,5 metros entre persoas.
Sello Aenor Covid
Somos seguros para ti
O selo AENOR Covid certifica que as nosas tendas cumpren a normativa.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,1477713993247

IDSPAGE - 1477520685264

argssite - GNF