estamos en solar

Lévache 3 anos a 0€ o kWh de luz se contratas a instalación de placas solares antes do 31/07/2024! (1) Contrata agora

Como funciona a Calculadora Solar de Naturgy?

Mediante a Calculadora Solar de Naturgy poderás realizar unha simulación da túa instalación fotovoltaica en base aos teus hábitos de consumo e as características da túa vivenda, negocio ou comunidade, mostrándoche datos como o aforro anual en factura, o número e potencia dos teus paneis e o orzamento total e financiado.

Descobre as solucións que podes elixir, as súas características técnicas e recibe un email ao instante con todo o detalle.

Empeza xa a túa simulación e calcula o teu aforro!

Vantaxes da Calculadora Solar

Cálculo óptimo da túa instalación fotovoltaica

Orzamento detallado ao instante

Asesoramento personalizado en menos de 24h

Solucións ampliables en base ás túas necesidades

Estimación das cotas de financiamento ata 12 anos

Simula o aforro anual na túa factura

Se instalas placas solares con Naturgy Solar, contratas a nosa Tarifa Solar con compensación de excedentes podes chegar a conseguir aforros anuais significativos na túa factura de enerxía.
 

Exemplo dun caso medio representativo para unha vivenda unifamiliar con Naturgy Solar

 Se queres alongar aínda máis a vida útil das túas placas solares, ofrecémosche Servisolar, un bo mantemento para a túa instalación.

Calcula o teu potencial fotovoltaico en poucos pasos

Introduce os teus datos

Como o tipo de edificación no que desexas instalar placas solares, o teu gasto ou consumo mensual de luz, a túa dirección e superficie da cuberta.

Simula o teu aforro en factura

Obtén o potencial de aforro na túa factura de enerxía que podes chegar a obter en consumo se instalas placas solares e o numero de paneis que necesitas para a túa instalación fotovoltaica.

Resumo da túa oferta

Elixe a solución que máis se adecúe ás túas necesidades e obtén un orzamento orientador ao instante. Chamámosche en menos de 24h para asesorarche e personalizar a túa oferta.

Introduce os teus datos

Como o tipo de edificación no que desexas instalar placas solares, o teu gasto ou consumo mensual de luz, a túa dirección e superficie da cuberta.

Simula o teu aforro en factura

Obtén o potencial de aforro na túa factura de enerxía que podes chegar a obter en consumo se instalas placas solares e o numero de paneis que necesitas para a túa instalación fotovoltaica.

Resumo da túa oferta

Elixe a solución que máis se adecúe ás túas necesidades e obtén un orzamento orientador ao instante. Chamámosche en menos de 24h para asesorarche e personalizar a túa oferta.

Cálculo de placas solares

A túa solución personalizada pode variar en función do consumo real pero tamén da superficie dispoñible e a localización da túa instalación, mostrámosche a continuación unha aproximación de número de paneis necesarios para instalacións en condicións normais con consumos orientadores.

Accede á la calculadora solar para facilitarche un resultado máis preciso para a túa instalación.

Consumo desde Número de paneles necesarios
4.000 kWh/año Fila 1, Celda 2
5.000 kWh/año Fila 2, Celda 2
7.000 kWh/año Fila 3, Celda 2
10.000 kWh/año Fila 4, Celda 2
12.000 kWh/año Fila 5, Celda 2
>15.000 kWh/año Fila 6, Celda 2

Xa tes placas solares?

Podes mellorar aínda máis a túa instalación solar con estes produtos

Preguntas frecuentes

Que pasará despois de facer a simulación solar?

O resultado da calculadora solar será definitivo?

Non recibín o resultado da miña simulación solar.

O meu tellado é apto para a instalación de placas solares?

(1) Condicións da oferta

Oferta válida para clientes de electricidade de Naturgy Iberia, con tarifa 2.0 e potencia de ata 15KW que contraten instalacións fotovoltaicas de 10 paneis ou máis entre o 17 de xuño e 31 de xullo de 2024. O desconto aplicarase na factura nun prazo máximo de 30 días desde a posta en marcha da instalación, durante un período de 3 anos e está condicionado a que o cliente estea ao corrente de pago de calquera importes. Consulta aquí as Bases Legais desta promoción.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1615696642157

argssite - GNF