cid es 1477494743542

En Naturgy queremos que os nosos clientes estean satisfeitos

URLPROV /gl/fogar/axuda/politica_de_reclamacions

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1477494743542 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

Sorteo Kit Lékué: Grella, estoxo de vapor, libro de receitas e moito máis!
sorteo lekue

Política de reclamacións

A continuación explicámosche todas as opcións que tes para presentar unha reclamación.

Que podo facer para realizar unha reclamación?

Ábrenos unha reclamación, pola canle que prefiras:

Que pasos ten a reclamación?

Fas a reclamación.

Recibes un código de reclamación, que podes utilizar para consultar o seu estado.

Dámosche resposta, nun prazo de 30 días.

Que podo facer se a resposta á miña reclamación non me parece correcta?

Naturgy esta adherida ao Sistema Arbitral de Consumo, un servizo público voluntario e gratuíto para resolver conflitos entre consumidores e empresas sen ter que acudir aos tribunais ordinarios.

Se non estás de acordo coa solución á túa reclamación podes presentar unha solicitude de arbitraxe #ante a Xunta Arbitral da túa Comunidade Autónoma ou a través dunha Asociación de Consumidores.

Que pasos ten o Sistema Arbitral de Consumo?

 • Que é unha Xunta Arbitral de Consumo?

  As Xuntas Arbitrais propoñen unha solución aos conflitos de consumo entre consumidores e empresas. É necesario que o cliente presentase previamente unha reclamación á compañía. A adhesión de Naturgy ao sistema arbitral é a través da Xunta Arbitral Nacional e das Xuntas Arbitrais das Comunidades Autónomas.

 • Cando podo presentar unha solicitude de arbitraxe?

  Se non estás de acordo na solución á túa reclamación ou non recibiches resposta nun prazo máximo de 30 días.

 • Que tipo de reclamacións admite?

  As reclamacións que poden presentarse ao Sistema Arbitral de Consumo son as relativas á contratación, a facturación, a cobranza e/ou a atención recibida por parte da compañía comercializadora.

  Non poden ser obxecto do Sistema Arbitral de Consumo as reclamacións sobre asuntos propios da compañía distribuidora, como lectura de contadores, extensión de rede, concesión de accesos, inspección, calidade de subministración (incluíndo a súa continuidade ou interrupción) e posibles danos causados por incidencias na rede eléctrica; nin aquelas cuestións que deriven de fraude na rede (incluíndo equipos de medida), tales como intervencións manuais, electrónicas ou de calquera tipo que leven acabo co fin de perturbar a correcta subministración, nin aquelas por importe superior a 2000 euros, nin por pobreza enerxética, nin por danos e prexuízos.

 • Como solicito o Sistema Arbitral de Consumo?

  Se a reclamación cumpre cos requisitos para poder acudir ao Sistema Arbitral, pódese presentar unha solicitude de arbitraxe na Xunta Arbitral de Consumo da Comunidade Autónoma, na Xunta Arbitral Nacional de Consumo ou a través dunha Asociación de Consumidores.

 • Que pasos ten o Sistema Arbitral?

  O proceso arbitral inclúe unha fase de mediación previa, directa entre o cliente e a empresa, para tentar chegar a un acordo que resolva a reclamación sen que interveñan os árbitros. Se se pecha un acordo previo, este recóllese nun laudo  conciliatorio.

  Se na mediación non se chegase a acordo, iniciaríase o procedemento arbitral, no que as partes deben presentar toda a documentación, respostas, alegacións e probas dispoñibles. A arbitraxe resólvese cun laudo arbitral, de obrigado cumprimento, que ten a mesma validez que unha sentenza xudicial.

 • Listaxe de Xuntas Arbitrais

  Listaxe de Xuntas Arbitrais

  De conformidade co previsto no Dereito Europeo, infórmase da existencia da plataforma de revisión de litixios en liña da Comisión Europea, accesible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1477494743542

argssite - GNF