Poñer en marcha o aire acondicionado

Consellos para unha correcta posta en marcha do teu aparello de aire acondicionado

Que deberías facer?

Manteno en 25 ºC. Por cada grao que diminúa a temperatura o consumo do equipo aumentará un 8%.

Conecta o equipo á corrente polo menos 2 horas antes de utilizalo.

Limpa o filtro interior ou substitúeo cada 2-3 meses. 

Non coloques obxectos nas entradas ou saídas de aire do aparato de aire acondicionado.

Baleira regularmente o recipiente de recollida de auga de condensación.

Instala toldos nas ventás e conseguirás un aforro enerxético do 30% no aire acondicionado.


E se queres estar máis tranquilo, asegura os teus equipos de aire acondicionado con 
Servielectric, o servizo de mantemento experto.