Dentro do Compromiso de Naturgy coa Sociedade establecido na Política de Responsabilidade Corporativa, atópase a calidade do servizo aos nosos clientes, o compromiso co ambiente e a seguridade e saúde cos traballadores. Para iso, as comercializadoras do grupo Naturgy teñen implantado un Sistema de Xestión de Calidade, Ambiente, Seguridade e Saúde e Xestión Enerxética segundo as normas ISO 9.001, 14.001, 45.001 e 50.001 que se encontra certificado por un organismo de recoñecido prestixio como AENOR.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1477741925496

argssite - GNF