Dins del compromís de Naturgy amb la societat establert en la Política de responsabilitat corporativa, es troba la qualitat del servei als nostres clients, el compromís amb el medi ambient i la seguretat i salut dels treballadors. Per això, les comercialitzadores del grup Naturgy tenen implantat un Sistema de gestió de qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut i Gestió Energètica segons les normes ISO 9.001, 14.001, 45.001 i 50.001, que es troba certificat per un organisme de prestigi reconegut com AENOR.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1477741925479

argssite - GNF