Frigorífics

L'eficiència dels teus electrodomèstics et permetrà estalviar

Com funciona?

Els frigorífics es classifiquen segons la seva tecnologia. Els que hi ha al mercat són: conjunt, dues portes, combinat i "side by side". A més de per la seva tecnologia, en l'actualitat, els frigorífics es classifiquen en emplafonables, encastables o de col·locació independent a la cuina.

 

Quin equip comprar?

Per a aquest tipus d'electrodomèstics, a més d'existir les classes de l'A+++ a la D, s'han aprovat dues noves classes energètiques encara més eficients que les anteriors: són la classe A+, que inclou tots els aparells que tenen un consum inferior al 42% del consum mitjà d'un aparell equivalent, i la classe A++, amb un consum inferior al 30%.

Procura comprar frigorífics amb classe energètica A+, A++ o A+++, ja que estalviaràs energia i, a més, reduiràs la factura.

És molt important triar un frigorífic que s'adapti a les necessitats reals, és a dir, que la mida i les prestacions siguin les adequades. A més, al mercat hi ha models de frigorífics anomenats "no-frost", que produeixen una circulació d'aire contínua per evitar la formació de gel i la gebrada.


 

Quanta energia consumeix?

El consum del frigorífic depèn de les seves característiques: la capacitat, el nombre de compressors, els sistemes de descongelació, la disposició... i de l'eficiència energètica de l'aparell.
El consum mitjà d'un frigorífic combi amb una capacitat de 320 litres útils amb classificació energètica D és de 594,95 kWh/any, mentre que un frigorífic de les mateixes característiques amb la màxima eficiència, de qualificació energètica A++, pot arribar a consumir tan sols 197,1 kWh/any, i estalviar fins a un 70% d'energia respecte al primer.