cid es 1477490234316

El Servei de Protecció de Factures respon per tu

URLPROV /ca/llar/serveis/assistencia_per_a_la_teva_llar/servei_de_proteccio_de_factures

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1477490234316 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

Sent-te protegit en cas d’imprevist

 
 Servei Protecció de Factures

Assegura els teus subministraments i el pagament de les facturesSent-te protegit per tan sols

 1,99  al mes
 Impostos inclosos


M'interessa
Veure Condicions de l'oferta
 

 

Quins altres avantatges t’ofereix el Servei de
Protecció de Factures?

Tranquilidad cada mes
   
Responem per tu
En cas d’imprevís responem
davant de les teves factures.
   
Pagaments garantits
Et garantim les factures
d’energia i serveis fins a 1.200 €.
   
Sense dificultats
Una assegurança amb garanties i capitals
assegurats.

Resolem els teus dubtes

 • Com funciona el Servei de protecció de factures?

  El Servei de Protecció de Factures garanteix el pagament de les factures d’energia (gas i/o llum) i serveis que l’assegurat té contractats amb Naturgy Iberia amb imports i terminis diferents depenent del sinistre:

  Per a atur i incapacitat temporal, es garanteixen 4 pagaments de 300 € en cas d’arribar a cadascun dels períodes consecutius següents: 30 dies, 90 dies, 180 dies i 270 dies en atur o incapacitat temporal.
  Per a hospitalització, es garanteixen 600 € en cas de romandre 15 dies consecutius hospitalitzat. Es garanteixen 600 € addicionals en cas d'assolir 30 dies consecutius.
  - Es garanteixen 1.200 € en un sol pagament, en cas de mort o invalidesa permanent absoluta per accident.

  Per a totes les cobertures es garanteix un capital de fins a 1.200 €.

  Per a les cobertures d'atur, incapacitat temporal i hospitalització, Naturgy Iberia serà el beneficiari de la indemnització del Servei de protecció de factura. Naturgy Iberia generarà un bo de consum al client que compensarà el pagament dels rebuts d'energia i serveis que el client degui fins que s'assoleixi el capital assegurat. Per a la resta de cobertures, el beneficiari de la indemnització és el mateix client o, si escau, els seus hereus

 • Quins avantatges ofereix al client de Naturgy Iberia?

  Per només 1,99 €/mes tindrà la garantia de poder pagar les seves factures d’energia i serveis fins a 1.200 € en cas que li ocorri un imprevist cobert per l’assegurança.

  Tindrà la tranquil·litat de tenir assegurats els pagaments de les factures d'energia i serveis que tingui contractats amb Naturgy Iberia en cas que es trobi en una situació inesperada coberta per l'assegurança.

 • Qui el pot contractar?

  Els clients de Naturgy Iberia d’entre 18 i 73 anys complerts.

 • Fins a quina edat cobreix l'Assegurança de protecció de factures?

  Les cobertures de mort per accident i d'invalidesa permanent absoluta són aplicables als clients majors de 18 anys i menors de 74 anys.

  La resta de cobertures són aplicables a aquells clients majors de 18 anys i menors de 64 anys. L'edat de cobertura és fins als 64 anys complerts, excepte per a mort accidental, que és 99 anys.

 • És necessari ser client de Naturgy Iberia per poder contractar el Servei de protecció de factures?

  Sí, és un servei exclusiu per als clients de Naturgy Iberia.

  El Servei de protecció de factures cobreix les factures d'energia i serveis que el client tingui contractats amb Naturgy Iberia.

  És requisit imprescindible per poder contractar el Servei de protecció de factures que el client tingui almenys una energia contractada amb Naturgy Iberia. Si el client es dóna de baixa de la/les energia/es es cancel·laria el Servei de protecció de factures encara que tingui contractats el/s servei/s.

 • Com funciona el Servei de protecció de factures?

  El Servei de protecció de factures es contracta per titular de contracte i per punt de subministrament.

  Si un client té dos habitatges, haurà de contractar un Servei de protecció de factures per a cadascun dels habitatges.

  Si a un habitatge hi ha dues persones i cadascuna és titular d'un contracte d'energia amb Naturgy Iberia, el Servei de protecció de factures només cobriria els pagaments corresponents al subministrament i el servei contractat pel client que sigui titular del contracte del Servei de protecció de factures.

 • Si es canvia de pis es manté el Servei de protecció de factures?

  Sí. En el cas d’un canvi de domicili només haurà de trucar a Atenció al Client i es gestionarà el traspàs d’un habitatge a l’altre, sempre que al nou domicili tingui subscrit un contracte de subministrament d’energia amb Naturgy Iberia.

 • A partir de quina data té cobertura el client?

  - Als 30 dies des de la data d'activació del Servei de protecció de factures (període de carència) per a les cobertures d'atur, incapacitat temporal i hospitalització per malaltia.
  - No s'estableix carència per accident ni per a la resta de cobertures.

  - Si el client té un sinistre en el període de carència, no té dret a cobertura, encara que romangui en aquesta situació un cop superat aquest.
   

 • Hi ha algun tipus d'accident que quedi exclòs de la pòlissa?

  El Servei de protecció de factures té les exclusions típiques en aquest tipus de productes, com ara accidents en practicar esports de risc o conduir sota els efectes de les drogues o l'alcohol.
   

 • Si el client deixa de pagar la quota del Servei de protecció de factures, continua tenint dret a les cobertures d'aquest?

  Quan el client estigui en mora d'alguna de les quotes del Servei de protecció de factures, deixarà d'estar cobert per aquest i, en conseqüència, no podrà percebre les indemnitzacions per cap sinistre fins que no aboni totes les quotes que tingui pendents.
   

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1477490234316

argssite - GNF