cid es 1477490234316

El Servei de Protecció de Factures respon per tu

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

CABRESTY 1477490234316 TEMPLATE GNF_Cabecera_Restyling

Resolem els teus dubtes

 • Com funciona el Servei de protecció de factures?

  El Servei de Protecció de Factures garanteix el pagament de les factures d’energia (gas i/o llum) i serveis que l’assegurat té contractats amb Naturgy Iberia amb imports i terminis diferents depenent del sinistre:

  Per a atur i incapacitat temporal, es garanteixen 4 pagaments de 300 € en cas d’arribar a cadascun dels períodes consecutius següents: 30 dies, 90 dies, 180 dies i 270 dies en atur o incapacitat temporal.
  Per a hospitalització, es garanteixen 600 € en cas de romandre 15 dies consecutius hospitalitzat. Es garanteixen 600 € addicionals en cas d'assolir 30 dies consecutius.
  - Es garanteixen 1.200 € en un sol pagament, en cas de mort o invalidesa permanent absoluta per accident.

  Per a totes les cobertures es garanteix un capital de fins a 1.200 €.

  Per a les cobertures d'atur, incapacitat temporal i hospitalització, Naturgy Iberia serà el beneficiari de la indemnització del Servei de protecció de factura. Naturgy Iberia generarà un bo de consum al client que compensarà el pagament dels rebuts d'energia i serveis que el client degui fins que s'assoleixi el capital assegurat. Per a la resta de cobertures, el beneficiari de la indemnització és el mateix client o, si escau, els seus hereus

 • Quins avantatges ofereix al client de Naturgy Iberia?

  Per només 1,99 €/mes tindrà la garantia de poder pagar les seves factures d’energia i serveis fins a 1.200 € en cas que li ocorri un imprevist cobert per l’assegurança.

  Tindrà la tranquil·litat de tenir assegurats els pagaments de les factures d'energia i serveis que tingui contractats amb Naturgy Iberia en cas que es trobi en una situació inesperada coberta per l'assegurança.

 • Fins a quina edat cobreix l'Assegurança de protecció de factures?

  Les cobertures de mort per accident i d'invalidesa permanent absoluta són aplicables als clients majors de 18 anys i menors de 74 anys.

  La resta de cobertures són aplicables a aquells clients majors de 18 anys i menors de 64 anys. L'edat de cobertura és fins als 64 anys complerts, excepte per a mort accidental, que és 99 anys.

 • Com funciona el Servei de protecció de factures?

  El Servei de protecció de factures es contracta per titular de contracte i per punt de subministrament.

  Si un client té dos habitatges, haurà de contractar un Servei de protecció de factures per a cadascun dels habitatges.

  Si a un habitatge hi ha dues persones i cadascuna és titular d'un contracte d'energia amb Naturgy Iberia, el Servei de protecció de factures només cobriria els pagaments corresponents al subministrament i el servei contractat pel client que sigui titular del contracte del Servei de protecció de factures.

 • Si es canvia de pis es manté el Servei de protecció de factures?

  Sí. En el cas d’un canvi de domicili només haurà de trucar a Atenció al Client i es gestionarà el traspàs d’un habitatge a l’altre, sempre que al nou domicili tingui subscrit un contracte de subministrament d’energia amb Naturgy Iberia.

 • Hi ha algun tipus d'accident que quedi exclòs de la pòlissa?

  El Servei de protecció de factures té les exclusions típiques en aquest tipus de productes, com ara accidents en practicar esports de risc o conduir sota els efectes de les drogues o l'alcohol.
   

 • Si el client deixa de pagar la quota del Servei de protecció de factures, continua tenint dret a les cobertures d'aquest?

  Quan el client estigui en mora d'alguna de les quotes del Servei de protecció de factures, deixarà d'estar cobert per aquest i, en conseqüència, no podrà percebre les indemnitzacions per cap sinistre fins que no aboni totes les quotes que tingui pendents.
   

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1477490234316

argssite - GNF