cid es 1615632679712

Plan Variable Gas - Naturgy
plan variable gas
Imagen

Prezo adaptado ao teu consumo, revisable mensualmente.

Imagen

Desconto de 3 €/MWh na enerxía consumida.

Desconto de 3 €/MWh na enerxía consumida

Custo mensual < 4.000 €

Contratar online

Características do produto

Imagen

Benefíciate do prezo do mercado almacenista de gas

Imagen

Sen sobrecusto por prima de risco asociada ás tarifas fixas

Imagen

Prezo revisable mensualmente

Imagen

Flexibilidade, tarifa modificable cando queiras

Cal é o prezo?

Prezos

  Consumo Anual Termo Fixo Termo Variable
RL.4 >50.000 y ≤300.000 kWh 55,855 €/mes/cliente 0,256249 €/kWh
RLTB.5 >300.000 y ≤400.000 kWh 115,984 €/mes/cliente 0,255625 €/kWh

Oferta válida ata o 30/09/2022.

* Prezo final co desconto de 3 €/MWh no termo variable aplicado.

Condicións

Preguntas frecuentes

Como funciona o Plan Variable Gas?

Como podo contratar?

Como me podo dar de alta?

Teño que pagar gastos por contratar ou cambiarme de compañía?

Contrata o gas dun xeito sinxelo

Máis doado do que pensas

Imagen

Selecciona o teu plan de gas

E completa os teus datos persoais.

Imagen

Datos de punto de subministración

Indica o enderezo do teu negocio.

Imagen

Selecciona produtos adicionais

Queres engadir servizos de mantemento?

Imagen

Revisa a información e confirma

Así de doado, benvido a Naturgy!

Imagen

Selecciona o teu plan de gas

E completa os teus datos persoais.

Imagen

Datos de punto de subministración

Indica o enderezo do teu negocio.

Imagen

Selecciona produtos adicionais

Queres engadir servizos de mantemento?

Imagen

Revisa a información e confirma

Así de doado, benvido a Naturgy!

Servizos asociados

(*)Condicións da oferta Servigas GC Complet

*Desconto incluído. Prezo a partir do segundo ano de Servigas GC 0,53 €/día

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615616593594

argssite - GNF