Lévache 3 anos a 0€ o kWh de luz!

Ao contratar a instalación de placas solares antes do 31/07/2024. (1)
Contrata agora

Salta á tranquilidade
cun prezo fixo de luz

0,114900 €/kWh durante un ano, sen permanencia.

3

Luz

Gas

Luz e gas

Por que con Naturgy?

Moedas de euro

Tranquilidade no prezo

Transparencia, estabilidade e liberdade de cambio​.

Casa sobre mano

Tranquilidade de ternos ao teu lado sempre que o necesites​

Asistencia no teu fogar en menos de 3h os 365 días.

Planeta

Tranquilidade de coidar o planeta​

Ofrecémosche solucións enerxéticas sostibles para que fagas un uso eficiente da enerxía.

Tranquilidade Naturgy

Porque baixamos máis dun 15% o prezo do kWh para 1 millón de clientes sen que teñan que facer nada.

Contrata tranquilidade >

Que necesita o teu fogar?

(1) Condicións da oferta

Oferta válida para clientes de electricidade de Naturgy Iberia, con tarifa 2.0 e potencia de ata 15KW que contraten instalacións fotovoltaicas de 10 paneis ou máis entre o 17 de xuño e 31 de xullo de 2024. O desconto aplicarase na factura nun prazo máximo de 30 días desde a posta en marcha da instalación, durante un período de 3 anos e está condicionado a que o cliente estea ao corrente de pago de calquera importes. Consulta aquí as Bases Legais desta promoción.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1477500651397

argssite - GNF