Urgències i avaries



Llum
       
Gas
  
 









 

Urgències i avaries elèctriques

Si la distribuïdora de la teva zona és UFD Distribució Electricitat, S.A. truca al telèfon gratuït:


Si no ho és, contacta amb la distribuïdora de la teva zona aquí o a la llista oficial de la CNE d’empreses distribuïdores d’electricitat.

L’empresa distribuïdora elèctrica de cada zona és la responsable de la qualitat del subministrament elèctric, per la qual cosa t’hauràs de posar en contacte amb ella si pateixes alguna avaria o falta de subministrament. Tingues en compte que les instal·lacions elèctriques de l'interior de les llars són propietat exclusiva del propietari. En cas d'avaria, posa't en contacte amb una empresa especialitzada.

Mantenimient - Servielectric 

El servei de reparació dels teus electrodomèstics i aparells d’aire condicionat o bomba de calor amb revisió anual

La normativa RITE RD1027/2007, de 20 de juliol de 2007, recomana la revisió preventiva anual de l’equipament de climatització: aire condicionat i bomba de calor. Per això és important disposar d’un servei expert de revisió i reparació de la instal·lació i dels aparells elèctrics.Saber-ne més.

Urgències i avaries de gas

Si la distribuïdora de la teva zona és Nedgia, truca al telèfon gratuït:


Si no ho és, contacta amb la distribuïdora de la teva zona aquí  o a la llista oficial de la CNE d’empreses distribuïdores d’electricitat.

L’empresa distribuïdora gasista de cada zona és la responsable de la qualitat del subministrament de gas, per la qual cosa t’hauràs de posar en contacte amb ella si pateixes alguna avaria o falta de subministrament.

Tingues en compte que quant a la instal·lació de gas natural a partir de la clau de connexió de l’edifici, tret que sigui propietat de la distribuïdora, i les àrees comunes de l’edifici, és el propietari o el representant de la propietat qui se n’ha de responsabilitzar de la conservació i el manteniment.

Quant a l’interior de la casa, li correspon a l’usuari de mantenir la instal·lació en perfecte estat i fer-ne un ús adequat. 

Manteniment - Servigas 

El servei de manteniment i /o reparació de la caldera o l’escalfador i els aparells de gas de casa teva que inclou la revisió periòdica obligatòria.

A més, el Reglament d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol), indica la necessitat de fer una revisió periòdica de la caldera. Per això és important disposar d’un bon servei de revisió i reparació de la instal·lació i dels aparells de gas. Saber-ne més.