Pla Estalvi Electricitat

Tarifa 2.0A
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 41,043432
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 13,8310
Tarifa 2.0DHA
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 41,043432
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 16,1902
Vall: 8,9942
Tarifa 2.1A
(Consum < 5.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 14,5328
Tarifa 2.1A
(Consum 5.001 - 10.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 14,0053
Tarifa 2.1A
(Consum 10.001 - 15.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 13,8643
Tarifa 2.1A
(Consum > 15.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 13,7191
Tarifa 2.1DHA
(Consum < 5.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 16,8073
Vall: 9,4488
Tarifa 2.1DHA
(Consum 5.001 - 10.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 16,5054
Vall: 9,1470
Tarifa 2.1DHA
(Consum 10.001 - 15.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 16,3205
Vall: 8,9620
Tarifa 2.1DHA
(Consum > 15.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 47,444712
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 15,9596
Vall: 8,6010
Tarifa 3.0 A
(Consum < 10.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 41,228892
Pla: 24,937332
Vall: 16,791564
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 11,6950
Pla: 10,2732
Vall: 8,2095
Tarifa 3.0 A
(Consum 10.001 - 15.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 41,228892
Pla: 24,937332
Vall: 16,791564
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 11,0566
Pla: 9,6348
Vall: 7,5711
Tarifa 3.0 A
(Consum 15.001 - 20.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 41,228892
Pla: 24,937332
Vall: 16,791564
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 11,0163
Pla: 9,5945
Vall: 7,5308
Tarifa 3.0 A
(Consum 20.001 - 50.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 41,228892
Pla: 24,937332
Vall: 16,791564
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 10,8312
Pla: 9,4093
Vall: 7,3457
Tarifa 3.1 A
(Consum < 10.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 59,173468
Pla: 36,490689
Vall: 8,367731
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 9,5374
Pla: 8,9018
Vall: 7,1952
Tarifa 3.1 A
(Consum 10.001 - 15.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 59,173468
Pla: 36,490689
Vall: 8,367731
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 9,4330
Pla: 8,7973
Vall: 7,0907
Tarifa 3.1 A
(Consum 15.001 - 20.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 59,173468
Pla: 36,490689
Vall: 8,367731
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 9,3932
Pla: 8,7576
Vall: 7,0510
Tarifa 3.1 A
(Consum 20.001 - 50.000)
Terme de potència (€/kW any):
Punta: 59,173468
Pla: 36,490689
Vall: 8,367731
Terme d'energia (c€/kWh)
Punta: 9,3392
Pla: 8,7035
Vall: 6,9969

Preu final amb el 30% de dte. en terme d’energia aplicat.
Imposats no inclosos (IVA/*IGIC i Impost d'Electricitat i Hidrocarburs)​.