Acosta la teva factura a 0€ amb la teva instal·lació solar M’interessa

3

Llum

Gas

Llum i gas

Per què amb Naturgy?

Hem baixat el preu a 1,5 milións de clients, més d'un 30% d'estalvi en el preu del seu consum*
*preu del consum: €/kWh

M’interessa

Què necessita casa teva?

(1) Publicitat: *Oferta financera oferta per l'Entitat de Pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, EFC EP, SAU, i subjecta a la seva autorització. Exemple representatiu per a una compra finançada de 6.500 € (imp. total del crèdit) amb un termini de 24 mesos. Import mínim: 150 €. TIN 0% TAE 2,89%. Preu del servei del 3% de l’import finançat inclòs en les quotes. 23 quotes de 278,96 €. Última quota de 278,92 €. Import total degut i preu total a terminis: 6.695 €. Sense interessos. Cost total del crèdit: 195 €. Sistema d’amortització francès. Oferta vàlida fins al 30/09/2023.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1477500764902

argssite - GNF