Instal·lació de gas i electricitat

Consells de seguretat per a la teva empresa

 

900 100 251
Telèfon gratuït d'urgències

Com pots mantenir la instal·lació de gas i electricitat en bon estat.

Conèixer i comprendre els riscos associats a les instal·lacions de gas i electricitat  farà de l'entorn laboral un lloc segur i confortable. Per eliminar fonts de risc n'hi ha prou amb aplicar la normativa vigent i seguir un conjunt de bones pràctiques.


Consells de seguretat per a instal·lacions de gas

Manteniment.
Les instal·lacions de gas s'han de mantenir en bon estat mitjançant inspeccions periòdiques.
Ventilació.
Les reixetes de ventilació i les sortides de gas no s'han d'obstruir per cap concepte.
Prevenció.
Les claus de pas s'han de tancar en absències prolongades per evitar accidents.
Garantia.
La instal·lació només pot ser modificada per una empresa autoritzada.

Consells de seguretat per a instal·lacions elèctriques

En cas d'incidència s'ha de tallar l'electricitat de l'empresa.

 • Dona’t d'alta
  Comprovacions
  • L'interruptor general i el quadre de comandaments és aconsellable que se situïn en punts de fàcil accés.

  • La tensió dels electrodomèstics i dispositius informàtics ha de ser l'adequada.

  • És convenient que els llums estiguin lluny de parets i cortines.

  • El diferencial ha de funcionar correctament. Altrament, és necessari posar-se en contacte amb un instal·lador electricista autoritzat.

 • Dona’t d'alta
  Manipulació
  • Manipulació d'electrodomèstics o dispositius informàtics: si es manipulen equips elèctrics és necessari apagar-los primer i després desendollar-los estirant la clavilla aïllant, mai el cable.

  • Manipulació d’interruptors automàtics: és aconsellable no manipular els interruptors automàtics perquè funcionin lliurement en cas de fallada en la instal·lació.

  • Manipulació de connexions múltiples: sempre s'ha d'utilitzar un endoll per a cada receptor a fi d'evitar el sobreescalfament.

 • Dona’t d'alta
  Precaucions
  • Els aparells amb cables pelats, clavilles trencades o endolls deteriorats no s'han d'utilitzar.

  • Si un dispositiu enrampa, treu fum o desprèn una olor inusual truca un tècnic especialista.

  • Les pantalles i els recorreguts de cable no s'han de col·locar al costat d’un focus de calor.

  • Evita que el personal de l'empresa toqui els equips elèctrics amb les mans o els peus molls.


En cas d’urgència truca al nostre telèfon gratuït
Vindrem ràpidament a inspeccionar la teva instal·lació.
 

Tot el que necessites saber 
Emergències