Cambio de titular

Se necesitas cambiar os datos do teu contrato, infórmate aquí de como podes facelo

Se o local que adquiriches dispoñíade subministración anteriormente, só tes que cambiar a titularidade do contrato ao teu nome. A solicitude deste cambio pode xestionala o actual titular (o vendedor ou arrendador do local) ou ti mesmo, como novo titular.

Se alugaches o local, o máis aconsellable é cambiar o titular do contrato e poñelo a nome do novo inquilino, especialmente en arrendamentos de longa duración. O cambio de titular é gratuíto sempre que se manteñan as condicións de contratación do anterior titular (en caso de ampliación de potencia terías que aboar a diferenza dos dereitos de acometida correspondentes á nova potencia e á potencia actual).

 

Solicitar cambio de titular do contratoTamén o podes tramitar nuncentro de atención de Naturgy. Se prefires facelo por teléfono, chámanos o 900 100 251 para explicarche os pasos e cal é a documentación necesaria para contratar a subministración.